List of active policies

Name Type User consent
Privacy Statement Privacy policy Authenticated users

Summary

Outvie
Opleidingsinstituut

Full policy

Welke gegevens worden in de online leeromgeving geplaatst

Algemene informatie:

 • Welkom, Datum en locatie, Docent
 • Studiepunten: om in aanmerking te komen voor het volledige aantal studie-punten is het noodzakelijk dat u elke cursusdag bij begin en einde van de dag uw handtekening zet op de aftekenlijsten. Deze lijsten zijn op locatie aanwezig en de docent zal deze rond laten gaan. Het volledig invullen van de lijst is uw eigen verantwoordelijkheid. Als de lijst niet of onvolledig ingevuld is, kunnen wij geen certificaat met studiepunten verstrekken. (Mocht er geen lijst aanwezig zijn, informeer dan even bij de docent.)

Berichten:

 • Nieuwsberichten: Via nieuwsberichten plaatst de organisatie en/of docent(en) het laatste nieuws over de opleiding.
 • Discussieforum: Stel een vraag aan de groep, start een discussie, deel interessante artikelen, media, websites met elkaar.
 • Privébericht: 1op1 een mail sturen naar deelnemer of docent

Deelnemers:

 • Deelnemerslijst: naam, plaats, land
 • Inhoudsopgave:
  • Intakeformulier
  • Programma
  • Leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten zoals: presentaties, les-materiaal, artikelen, video’s, verwijzingen naar boeken
  • Opdrachten (individuele en/of groepsopdrachten)
  • Per lesdag feedback geven (Laat hier een reactie achter of geef het tijdens de lesdagen door aan de (hoofd)docent!)

Hoelang blijft mijn account bestaan?
Uw account wordt een jaar na uw laatste activiteit verwijderd.

Gegevens ten behoeve van Studiepunten administratie
Materialen/gegevens ten behoeve van de Studiepunten administratie, worden bewaard ten behoeve van controle. De volgende gegevens dienen ter controle te worden overlegd: afgetekende registratielijst per dag, brochure/programma, lesmateriaal, beoordelingen/evaluatie en certificaten met uren (gescand) die naar deelnemers zijn verstuurd.
Gegevens ten behoeve van ..


Cookies
Deze site gebruikt twee cookies. De essentiële cookie is de 'session cookie', meestal heet deze MoodleSession. U moet deze cookie in de browser toestaan om conti-nuïteit en het behouden van de login van pagina naar pagina te garanderen. Als u uitlogt of de browser afsluit dan wordt deze cookie verwijderd (binnen de browser en op de server).
De andere cookie is er alleen maar voor het gemak. Deze onthoudt slechts uw ge-bruikersnaam binnen de browser. Deze cookie zorgt ervoor dat wanneer u terug-komt op deze site het veld met de gebruikersnaam ingevuld op de inlogpagina staat. Het is veilig om deze cookie te weigeren - u zult dan elke keer uw gebruikers-naam opnieuw moeten intypen.

Verwijderen en/of exporteren van uw gegevens

U kunt in de leeromgeving een aanvraag doen om uw gegevens te verwijderen of te exporteren. [Controle op uw studiepunten en het verstrekken van uw certificaat is dan niet meer mogelijk.]


Wijziging Privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Outvie
Teleport Tower (13e verdieping)
Kingsfordweg 231
1043 GR Amsterdam
Tel.: 020 – 58 05 400